Politika zasebnosti in splošni pogoji poslovanja

Politika zasebnosti

Pri podjetju ASTREA d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost. Varovanje vaših osebnih podatkov je za nas bistvenega pomena. V nadaljevanju vas želimo podrobneje seznaniti z načinom zbiranja, hrambe, varovanja, uporabe in posredovanja podatkov, ki smo jih pridobili od vas ali o vas.

Politika zasebnosti opisuje naše prakse v zvezi s podatki o uporabnikih naše spletne strani, portala za e-učilnice eduLAB in drugih programskih izdelkov podjetja.

Z uporabo storitve eduLAB (v nadaljevanju storitev) se strinjate s splošnimi pogoji te Politike zasebnosti.

 

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

ASTREA d.o.o., Smledniška cesta 16, 4000 Kranj, telefon: 04 2351 020
Email: dpo@astrea.si

ASTREA d.o.o. (v nadaljevanju: ASTREA) je kot upravljavec osebnih podatkov odgovorna za obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov.

 

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaše podatke zbiramo in obdelujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali obdelavo posameznih osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke pridobimo, ko nam jih izrecno sporočite z uporabo naše strani, naročilom naših storitev, povpraševanjem po elektronski pošti ipd.

Neosebne podatke kot npr. podatke o napravi, ki jo uporabljate in druge dnevniške podatke samodejno pridobivamo, ko uporabljate naše storitve.

Do trenutka, ko nam zaupate svoje osebne podatke (kot so npr. ime in priimek, naslov elektronske pošte ipd.), so vsi podatki, ki jih samodejno pridobivamo, ko uporabljate naše storitve, anonimni podatki in identitete uporabnika ne moremo ugotoviti in je tudi ne ugotavljamo.

 

NAČINI ZBIRANJA IN VRSTE OSEBNIH PODATKOV

 • Spletna stran ASTREA
  ASTREA ob vašem obisku naše spletne strani na podlagi vašega privoljenja pridobiva naslednje podatke o napravi in druge dnevniške podatke:
  • datum in čas obiska spletne strani
  • tip naprave
  • operacijski sistem in verzija operacijskega sistema
  • proizvajalec in model vaše naprave
  • model in verzija vašega spletnega brskalnika
  • vaš IP naslov
   V kolikor boste na naši spletni strani vpisali ter potrdili vnos svojih osebnih podatkov, kot so npr. ime in priimek, naslov elektronske pošte, telefonsko številko idr., bomo vaše naprave povezali z vašimi osebnimi podatki, da bomo lahko identificirali, katera spletna mesta ste obiskali s parametri z zgornjega seznama. Prav tako bodo z vašimi osebnimi podatki uparjeni vsi prihodnji obiski spletne strani, razen, če vi ne boste tako želeli (7. člen – Pravice posameznikov).
 • Piškotki
  Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest začasno shrani v spomin naprave, s katero uporabniki dostopajo do spleta. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni. Uporabljajo se z namenom prepoznavanja vaše naprave, ko naslednjič obiščete spletno stran. Več informacij o piškotkih: https://www.astrea.si/o-spletnem-mestu/piskotki/
 • Storitev eduLAB
  Za aktivacijo uporabniškega računa in možnost uporabe storitve se poleg podatkov o napravi in drugih dnevniških podatkov, ki jih sistem pridobi samodejno, lahko zbirajo tudi naslednji podatki:
  • ime in priimek uporabnika
  • naziv uporabniškega računa uporabnika
  • naslov elektronske pošte uporabnika
  • naziv izobraževalne ustanove
  • vpisna številka uporabnika pri izobraževalni ustanovi (opcijsko).

Pri podjetju ASTREA se skrbno držimo načela najmanjšega obsega podatkov, ki ga zakonodaja predvideva, zato zbiramo zgolj tiste podatke, ki so ustrezni, relevantni in nujno potrebni, da lahko uporabnikom zagotovimo boljše storitve.

 

PRAVNA PODLAGA ZA ZBIRANJE IN UPORABO OSEBNIH PODATKOV

Skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, lahko vaše osebne podatke obdelujemo:

 • na podlagi pogodbe – kadar je obdelava podatkov potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe,
 • na podlagi privolitve – v obdelavo podatkov izrecno privolite, pri čemer lahko privolitev kadarkoli prekličete,
 • na podlagi zakonitega interesa - kadar ima ASTREA za obdelavo vaših osebnih podatkov zakoniti interes, v katerem primeru ima vsak posameznik pravico do ugovora (7. člen – Pravice posameznikov),
 • na podlagi zakona - kadar nas k temu zavezuje zakonodaja (npr. podatki, ki jih hranimo zaradi davčnih obveznosti).

Obvezno je zgolj posredovanje osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi zahtev zakonodaje.

Posredovanje osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za sklenitev in izvedbo pogodbe, je prostovoljno. Opozarjamo vas, da pogodbene storitve brez vseh potrebni podatkov ne moremo izvesti.

Podaja privolitve je vedno prostovoljna in privolitev lahko kadarkoli prekličete. Opozarjamo vas, da določenih storitev, kot je npr. elektronsko obveščanje, brez vaše privolitve ne moremo zagotavljati.

 

UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Podatke zbiramo in uporabljamo, da lahko uporabnikom zagotovimo čim boljšo uporabniško izkušnjo naše spletne strani in naših storitev. ASTREA se zavezuje, da bo vaše podatke obdelovala zgolj za določene, izrecne in zakonite namene in ne na način, ki ni združljiv s to Politiko zasebnosti.

ASTREA lahko vaše osebne podatke uporablja za enega ali več namenov opredeljenih v nadaljevanju:

 • Odgovarjanje na vaša povpraševanja in komunikacija z vami glede zagotavljanja naših storitev (uporabniška podpora, obvestila o storitvi eduLAB, obvestila o novih storitvah oziroma nadgradnjah obstoječih storitev).
 • Sklenitev pogodbe in izpolnitev pogodbenih obveznosti (naročila na storitev eduLAB).
 • Statistične analize za namene izboljšanja uporabniške izkušnje in uspešnosti poslovanja.
 • Tržna komunikacija, prilagojena posamezniku, da vam je čimbolj zanimiva in uporabna.
 • Posredovanje podatkov tretjim osebam, izključno v primerih zagotavljanja varnega in zakonitega poslovanja in izpolnitve zakonskih obveznosti (npr. posredovanje vaših osebnih podatkov pristojnemu davčnemu uradu).
 • Reševanje sporov in uveljavljanje pravnih zahtevkov. V takih primerih lahko zaradi uveljavljanja in zaščite naših pravic pride do razkritja osebnih podatkov, izključno pod pogoji in na način, ki jih zahteva zakon.

Razen v zgoraj navedenih primerih vaših osebnih podatkov ne bomo delili z nikomer.

 

VARSTVO IN HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Vaše podatke ščitimo pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem in nezakonitim ali nepooblaščenim dostopom ali uporabo z vrsto tehničnih in organizacijskih ukrepov:

 • Redno vzdrževanje in posodabljanje programske in strojne opreme, kamor se shranjuje vaše osebne podatke.
 • Redno vzdrževanje in posodabljanje protivirusne programske opreme
 • Izdelava varnostnih kopij podatkov
 • Skrbno delovanje zaposlenih pri obdelavi vaših osebnih podatkov
 • Nadzor nad zaposlenimi, ki dostopajo do vaših osebnih podatkov

ASTREA bo v primeru ugotovljene kršitve varstva osebnih podatkov o tem nemudoma obvestila pristojni nadzorni organ, ki ga v Republiki Sloveniji predstavlja informacijski pooblaščenec, oziroma bo v primeru suma storitve kaznivega dejanja kršitev prijavila policiji.

Vaše podatke bomo skladno z zakonodajo hranili toliko časa, kot je potrebno za uresničitev namenov, ki so navedeni v tej Politiki zasebnosti, razen v primeru, ko bi bilo daljše obdobje hrambe potrebno ali dovoljeno v skladu z zakonom.

 

PRAVICE POSAMEZNIKOV

Pravice, ki jih imate v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov:

 • Dostop do osebnih podatkov – upravljavec mora na zahtevo posameznika potrditi ali se obdelujejo njegovi osebni podatki in mu dovoliti vpogled v le-te
 • Popravek osebnih podatkov – posameznik ima pravico doseči, da upravljavec v čim krajšem času popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke posameznika
 • Omejitev obdelave osebnih podatkov – posameznik lahko zahteva, da ASTREA omeji obdelavo podatkov, v primeru, da se preverja točnost podatkov idr.
 • Izbris osebnih podatkov – posameznik lahko zahteva izbris svojih osebnih podatkov, kadar ti niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani in ni drugih zakonskih podlag ali razlogov za izbris
 • Ugovor obdelavi osebnih podatkov – posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico ugovarjati obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja
 • Pravica do prenosljivosti podatkov – posameznik ima pravico od upravljavca zahtevati izpis osebnih podatkov, ki jih je upravljavcu posredoval, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki
 • Preklic privolitve – posameznik lahko kadarkoli prekliče privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov, posledično je možno, da ASTREA ni več zmožna zagotavljati storitev povezanih s temi podatki

V namen zagotavljanja točnosti osebnih podatkov nam prosimo vsako spremembo, popravek ali dopolnitev vaših osebnih podatkov čimprej sporočite na info@astrea.si in poskrbeli bomo za popravek oziroma dopolnitev podatkov v najkrajšem možnem času.

Vse pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo upravljavcu ASTREA, ki jo pošljete na elektronski naslov dpo@astrea.si ali na naslov ASTREA d.o.o,  Smledniška 16, 4000 Kranj.

ASTREA se zavezuje, da bo na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorila brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

 

KONČNE DOLOČBE

ASTREA si pridržuje pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Kranj, september 2019


Splošni pogoji poslovanja

ASTREA se obvezuje, da bo vestno in s skrbnostjo dobrega gospodarja zagotavljala storitve v okviru pogodbeno določenih obveznosti. ASTREA zagotavlja vzdrževanje svojih programskih rešitev glede na potrebe in želje posameznega naročnika. Poleg osnovnega tehničnega vzdrževanja se z naročnikom običajno dogovorimo še za mesečni pavšal za podporo in pričakovane odzivne čase glede na stopnjo resnosti morebitnega incidenta.

ASTREA se obvezuje, da bo IT storitve zagotavljala v okviru tehničnih in organizacijskih možnosti ter pogojev, ki bodo omogočali nemoteno uporabo storitve. V primeru nedelovanja storitve in da bi bil vzrok za nedelovanje storitev na strani ASTREA, je naročnik lahko upravičen izključno do vračila dela naročnine za obdobje, ko storitev ni delovala. ASTREA ni odgovorna za nobeno morebitno izgubo podatkov, ki bi nastala neposredno ali posredno zaradi pomanjkljivega izvajanja postopkov zaščite podatkov, tudi če bi do izgube podatkov prišlo zaradi napake v računalniški ali programski opremi, ki jo je dobavila oz. dobavo svetovala in jo vzdržuje sama, za izgubo podatkov, ki bi nastala zaradi delovanja uničujočega virusa ali višje sile na računalniško ali programsko opremo naročnika, za nobeno posledično, naključno, neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi pomanjkljivega ali napačnega delovanja računalniške opreme ali programske napake, za izgubljene poslovne priložnosti ali kakršnekoli druge morebitne izgube, ki bi izhajala iz pomanjkljivega ali napačnega delovanja računalniške ali programske opreme.

Vsaka programska oprema, izdelana s strani ASTREA, razen tiste, kjer je s pogodbo dogovorjeno drugače, je intelektualna lastnina ASTREA, za katero so vse pravice pridržane in je v lasti ASTREA. Struktura, sistemska baza podatkov, uporabniške podatkovne strukture, izvedbena koda in izvorna koda programske opreme predstavljajo poslovno skrivnost in zaupne informacije ASTREA in njenih morebitnih podizvajalcev. Programska licenca je dovoljenje, s katerim ASTREA v okvirih licenčne pogodbe določi pogoje uporabe programske opreme. Če ASTREA stranki ni odobrila drugačnih pogojev, veljajo splošni pogoji, opredeljeni v licenčni pogodbi, objavljeni na spletni strani podjetja. Pred namestitvijo ali uporabo programske opreme, katere proizvajalec je ASTREA, natančno preberite Pogoje za uporabo licenčne programske opreme – licenčno pogodbo.

Vse programske rešitve ASTREA imajo garancijski rok 30 dni od dneva izdelave. V tem času je odprava morebitnih programerskih napak brezplačna. Rok za zavrnitev izstavljenega računa je 8 dni, zavrnitev mora biti vsebinsko obrazložena in podana v pisni obliki.


Pogoji za uporabo licenčne programske opreme - licenčna pogodba

Splošne določbe

Ta licenčna pogodba podjetja ASTREA za končnega uporabnika (v nadaljevanju "pogodba") je pravno veljavna pogodba med vami kot posameznikom, če vanjo privolite zase, ali če ste pooblaščeni za pridobitev programske opreme (opredeljene v nadaljevanju) v imenu svoje družbe ali drugega subjekta (v obeh primerih "vi") in med podjetjem ASTREA d.o.o. (v nadaljevanju: "ASTREA") (skupaj "pogodbenici" in posamično "pogodbenica").

S klikom na ustrezni gumb prijave v sistem ali z namestitvijo, aktiviranje ali uporabo programske opreme, sprejmete to pogodbo in soglašate, da vas zavezujejo pogoji te pogodbe. Če se pred namestitvijo, aktiviranjem ali uporabo programske opreme odločite, da ne želite privoliti v pogoje te pogodbe, nimate pravice uporabiti te programske opreme in jo morate takoj vrniti podjetju ASTREA, jo izbrisati ali onemogočiti oziroma uničiti dostopne podatke do programske opreme in o tem obvestiti podjetje ASTREA. Če imate kakršnakoli vprašanja ali vam je karkoli v zvezi z licenčno pogodbo nejasno, se prosimo obrnite na podjetje ASTREA na elektronski naslov: helpdesk@astrea.si.

V vseh primerih licenca (ali licence), podeljena na podlagi te pogodbe, vam in vašim pooblaščenim uporabnikom dovoljuje uporabo in ali da dovolite uporabo programske opreme samo za svoje lastne interne ali osebne namene, razen v primeru, da je ASTREA dovolila uporabo tretjih oseb. Programske opreme kot celote ali njenih delov ne smete tiskati, shranjevati, razpečevati ali spreminjati. Razen v obsegu, v katerem zakon podjetju ASTREA izrecno preprečuje prepovedi teh dejavnosti, programske opreme kot celote ali njenih delov ne smete kopirati, reproducirati ali na kakršenkoli način podvajati, razen kot je dovoljeno s to pogodbo ali z ločenim pisnim soglasjem med vami in podjetjem ASTREA. Licenca je podeljena izključno za uporabo programske opreme na strežniški infrastrukturi v lasti in administraciji ASTREA, če ni drugače dogovorjeno s posebno pogodbo.

Ta pogodba in z njo podeljene licence ne dajejo nikakršnih pravic ali upravičenosti do: (a) prihodnjih nadgradenj ali posodobitev programske opreme ali programske opreme tretje osebe; ali (b) pridobitve katerihkoli novih ali spremenjenih storitev tretje osebe. Ne glede na prej navedeno, lahko programska oprema vključuje funkcijo samodejnega preverjanja posodobitev in nadgradnje programske opreme. Razen če vi ali tretja oseba, s katero imate pogodbo za dobavo programske opreme ali njene dele, niste oblikovali programske opreme tako, da onemogoča prenos ali uporabo nadgradenj ali posodobitev programske opreme ali programske opreme tretje osebe, s tem soglašate, da lahko podjetje ASTREA občasno da na voljo takšne nadgradnje in posodobitve (vendar k temu ni zavezano). Če podjetje ASTREA neposredno ali preko distributerja naredi kakršne koli nadgradnje ali posodobitve programske opreme, ki so vam na voljo, so takšne nadgradnje in posodobitve predmet določil in pogojev te pogodbe, razen če vam je programska oprema izrecno priskrbljena pod drugimi ali dodatnimi določili in pogoji; če sprejmete pripadajoča določila in pogoje ali uporabljate nadgradnjo ali posodobitev, potem v tem primeru veljajo ti druga ali dodatna določila in pogoji (ki lahko vključujejo plačilo dodatnih pristojbin).

Uporaba programske opreme

Odgovorni ste za vse dejavnosti v zvezi z vašo uporabo programske opreme, ki jih boste izvedli vi sami ali vaši pooblaščeni uporabniki in zagotavljate, da:
(a) boste vi sami in vaši pooblaščeni uporabniki uporabljali programsko opremo in katerikoli njen sestavni del samo v skladu s to pogodbo, vsemi veljavnimi zakoni in predpisi ter ustrezno dokumentacijo za programsko opremo ali njen sestavni del;
(b) imate pravico in pooblastila, da sklenete to pogodbo, bodisi v svojem imenu ali v imenu podjetja ali drugega subjekta ali mladoletnika, in da ste polnoletni;
(c) so vse informacije, posredovane podjetju ASTREA v skladu s to pogodbo, resnične, točne, veljavne in popolne;
(d) potem, ko boste opravili poizvedbe, kot bi to na vašem mestu ali na mestu vaših pooblaščenih uporabnikov storila vsaka preudarna oseba, vi sami in vaši pooblaščeni uporabniki ne boste zavestno uporabljali niti dovolili drugim uporabe programske opreme ali njenih sestavnih delov, bodisi same po sebi ali skupaj z drugo programsko opremo ali podatki na način, ki po razumni presoji podjetja ASTREA posega v, poslabša ali negativno vpliva na kakršnokoli programsko opremo, sistem, omrežje ali podatke, ki jih uporablja kdorkoli, vključno s podjetjem ASTREA ali izvajalcem storitev prenosa podatkov, ali ima drugače škodljiv vpliv na podjetje ASTREA ali katerokoli njegovih podružnic, izvajalca storitev prenosa podatkov ali katerokoli njihovih strank, izdelkov ali storitev, in boste takoj po prejemu obvestila podjetja ASTREA o kakršnikoli takšni dejavnosti prenehali z njo;
(e) brez omejevanja prej navedenega poglavja 3(d) se noben del programske opreme ne bo uporabljal kot pot za širjenje masovne nezaželene komercialne elektronske pošte;
(f) ne vi sami ne vaši pooblaščeni uporabniki ne boste uporabljali programske opreme ali kateregakoli njenega dela, da bi izvršili ali poskusili izvršiti kaznivo dejanje ali olajšali izvršitev kaznivega dejanja ali drugega nedovoljenega ali škodnega dejanja, vključno z zlorabo zasebnosti ali kršitvijo ali nepošteno prilastitvijo kakršnihkoli pravic intelektualne lastnine in/ali drugih lastninskih pravic katerekoli tretje osebe (vključno, vendar ne omejeno na, kopiranje in deljenje vsebine, ki je ne vi ne vaši pooblaščeni uporabniki nimate pravice kopirati in deliti, ali se nezakonito izogibati zaščitam za upravljanje pravic vsebin v digitalni obliki);
(g) vi sami in vaši pooblaščeni uporabniki ne boste prodali, dali v najem ali zakup, podlicencirati ali prenesli niti poskusili prodati, dati v najem ali zakup, podlicencirati ali prenesti programske opreme ali kateregakoli njenega dela (vključno z opravljanjem dejavnosti agencije za storitve ali enakovredne storitve z uporabo programske opreme) katerikoli drugi osebi brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja podjetja ASTREA;
(h) boste vi sami in vaši pooblaščeni uporabniki sodelovali s podjetjem ASTREA in mu na njegovo zahtevo zagotovili informacije, ki mu bodo v pomoč pri preiskovanju ali ugotavljanju, ali je prišlo do kršitve te pogodbe, ter zagotovili podjetju ASTREA ali njegovemu imenovanemu neodvisnemu revizorju dostop do prostorov in računalnikov, kjer se uporablja ali se je uporabljala programska oprema in katerihkoli pripadajočih zapisov. S to pogodbo pooblaščate podjetje ASTREA za sodelovanje z: (i) organi pregona pri preiskovanju domnevnih kaznivih kršitev; (ii) tretjimi osebami pri preiskovanju dejanj, ki kršijo to pogodbo; in (iii) skrbniki sistema pri ponudnikih internetnih storitev, omrežij ali računalniške opreme zaradi uveljavitve te pogodbe.

Prenos in pooblastitev

Podjetje ASTREA lahko prenese to pogodbo, če je tak prenos opravljen pod pogoji, ki so za vas vsaj tako ugodni kot pogoji iz te pogodbe. Te pogodbe vi ne smete prenesti niti v celoti niti delno brez predhodnega pisnega soglasja podjetja ASTREA (izdajo takšnega soglasja lahko podjetje ASTREA po lastni presoji odkloni ali pogojuje) in vsak prenos brez predhodnega pisnega soglasja podjetja ASTREA je ničen in neveljaven ter brez učinka. Podjetje ASTREA lahko samo neposredno izpolni vse obveznosti, ki naj bi jih izpolnilo po tej pogodbi, ali pa lahko za izpolnitev nekaterih ali vseh obveznosti pooblasti svoje izvajalce in podizvajalce in/ali v primeru storitev prenosa podatkov izvajalca storitev prenosa podatkov ali njegove odvisne ali povezane družbe.

Zaupnost in prepoved obratnega inženiringa

Priznavate in soglašate, da je programsko opremo (a) razvilo podjetje ASTREA in/ali njegove podružnice ter njihovi morebitni dobavitelji, za kar je bilo potrebno mnogo časa, znanja in sredstev; in (b) da programska oprema, vključno z aktivacijskim ključem, če le-ta obstaja, vsebuje zaupne informacije, vključno s poslovnimi skrivnostmi podjetja ASTREA in njegovih morebitnih dobaviteljev.

Ta pogodba vam ne daje pravice, da bi od podjetja ASTREA ali njegovih dobaviteljev pridobili kakršnokoli izvorno kodo za programsko opremo in soglašate, da programske opreme, vključno z morebitnim aktivacijskim ključem, ne boste spreminjali, preoblikovali, prilagodili, ustvarjali izpeljank, prevajali, popačili ali izvajali obratnega inženiringa (kot je opredeljen v nadaljevanju) ali poskusili izvajati katerokoli prej omenjenih dejavnosti ali dovolili, privolili, pooblastili ali spodbujali katerokoli drugo osebo, da bi to storila. Za namene te pogodbe "izvajanje obratnega inženiringa" vključuje kakršnokoli dejanje obratnega inženiringa, prevajanja, povratnega zbiranja, povratnega prevajanja, dekodiranja ali razgradnje (vključno z vsemi vidiki "pomnilniških zapisov ali trajnega hranjenja", "žičnega ali brezžičnega vohunjenja" ali obratnega inženiringa s "črno skrinjico") podatkov, programske opreme (vključno z vmesniki, protokoli in vsemi drugimi podatki, ki so vključeni ali uporabljeni skupaj s programi, ki v tehničnem smislu lahko veljajo za kode programske opreme ali pa tudi ne), storitev ali strojne opreme ali kakršnekoli metode ali postopka pridobivanja ali preoblikovanja kakršnihkoli informacij, podatkov ali programske opreme iz ene oblike v človeku berljivo obliko.

Celovitost pogodbe

Ta pogodba (ki za namene kakršnegakoli aneksa k tej pogodbi v zvezi s predmetom takšnega aneksa vključuje določila aneksa) je celotna pogodba med pogodbenicama glede njenega predmeta in ne obstajajo nikakršne določbe, sporazumi, komunikacije, zagotovila, jamstva, obveze, vzporedne pogodbe ali dogovori med pogodbenicama v zvezi s programsko opremo razen tistih, navedenih v tej pogodbi. Ta pogodba nadomešča vse predhodne ali istočasne pisne ali ustne določbe, dogovore, sporočila, zagotovila, jamstva, obveze, vzporedne pogodbe in dogovore med pogodbenicama glede predmeta te pogodbe, vi pa potrjujete, da se pri svojem soglasju k sklenitvi te pogodbe niste opirali na nič od zgoraj navedenega. Ta pogodba se lahko z medsebojnim sporazumom med pogodbenicama kadarkoli spremeni. V kolikor tega izrecno ne prepoveduje veljavno pravo, si podjetje ASTREA nadalje pridržuje pravico do sprememb te pogodbe vnaprej, bodisi zato, da bi odražale spremembe v zakonodaji ali spremembe, zahtevane z zakonodajo (vključno, vendar ne omejeno na spremembe za zagotovitev izvršljivosti te pogodbe), ali spremembe v poslovni praksi, dokler takšne spremembe nimajo bistvenega vpliva na vaše pravice ali obveznosti, pri čemer vas bo podjetje ASTREA o spremembi obvestila na primeren način bodisi po elektronski poti ali z objavo obvestila o spremembi na spletnem naslovu http://www.astrea.si, vi pa morate redno preverjati spletno stran za spremembe. Če nadaljujete z uporabo programske opreme več kot šestdeset (60) dni po objavi obvestila o spremembi, se šteje, da ste sprejeli takšno spremembo. V kolikor imate vprašanja glede sprememb(e), se obrnite na podjetje ASTREA na elektronski naslov helpdesk@astrea.si v šestdesetih (60) dnevih po objavi obvestila o spremembi oziroma spremembah, da bi se pozanimali o vaših možnostih.

Neskladnost

Če obstaja kakršnakoli neskladnost med to pogodbo in katerokoli licenčno pogodbo za programsko opremo ali pogodbo za končnega uporabnika (z izjemo te pogodbe), ki je priložena v embalaži ali spremljevalnih gradivih kateregakoli dela programske opreme, se do obsega takšnega neskladja uporabljajo določbe te pogodbe. Če obstaja kakršnakoli neskladnost med to pogodbo in katerokoli licenčno pogodbo za programsko opremo ali pogodbo za končnega uporabnika v zvezi z nadgradnjami ali posodobitvami programske opreme, se do obsega takšnega neskladja uporabljajo določbe takšne druge pogodbe.

Skladnost z zakoni

Na lastne stroške boste pridobili in vzdrževali vse licence, registracije in dovoljenja, ki jih zahtevajo vladni organi ali veljavno pravo pod vašo jurisdikcijo za izvajanje in opravljanje te pogodbe ali katerihkoli z njo povezanih licenčnih pogodb. Še zlasti in v izogib dvomu boste ravnali v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi in od pristojnih vladnih organov pridobili vse potrebne licence, registracije in dovoljenja za uvoz in uporabo kakršnekoli programske opreme, ki vsebuje poslovno kodiranje ali drugo varnostno funkcijo, ki se zahteva po veljavnem pravu. Podjetju ASTREA boste predložili zagotovila in uradne dokumente, ki jih utegne občasno zahtevati, da bi preverilo, ali ravnate v skladu s to obveznostjo. Če imate kakršnakoli vprašanja ali vam je karkoli v zvezi s pogoji te pogodbe nejasno, se prosimo obrnite podjetju ASTREA na naslov helpdesk@astrea.si.

Neodvisnost določb

Do tolikšne mere, kolikor pristojni organ v katerikoli jurisdikciji ugotovi, da je katerokoli poglavje, člen, določba ali stavek ali del te pogodbe ("del") nezakonit, neveljaven ali neizvršljiv, takšna ugotovitev glede takega dela ne vpliva na: (i) zakonitost, veljavnost ali izvršljivost preostalih delov te pogodbe; ali (ii) zakonitost, veljavnost ali izvršljivost takega dela v katerikoli drugi jurisdikciji, zato se tak del po možnosti najprej omeji in šele zatem izloči, če je to potrebno, do tolikšne mere, kolikor je potrebno za veljavnost in izvršljivost te pogodbe.

Veljavno pravo in reševanje sporov

Za to pogodbo in njeno razlago velja pravo države Republika Slovenija ob izključitvi vseh predpisov, ki urejajo kolizijske spore. Pogodbenici soglašata, da je Konvencija Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga v celoti izključena iz uporabe za to pogodbo. Vsi nesporazumi ali spori, ki izvirajo iz te pogodbe ali se nanjo nanašajo ali izvirajo iz njene kršitve in jih pogodbenici ne moreta rešiti z dobrovernimi pogajanji, se najprej predložijo vodstvu pogodbenic. Pogodbenici se prek svojih predstavnikov vodstva, pri čemer, če ste fizična oseba, ste to vi, sestaneta v tridesetih (30) dneh po tem, ko jima je bil spor predložen in če pogodbenici ne moreta razrešiti takšnega nesporazuma ali spora v tridesetih (30) dneh po sestanku, takšen nesporazum ali spor lahko razreši pristojno sodišče po sedežu ASTREA.


Cenik IT storitev

Cenik storitev je smiselno prilagojen in ažuriran po predlogi referenčnega cenika storitev Združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT pri Gospodarski zbornici Slovenije. Pridržujemo si vse pravice do spremembe brez vnaprejšnjega obvestila.

Cenik velja od 01.01.2022 dalje.

Cene so navedene v EUR in ne vključujejo davka na dodano vrednost. Potni stroški, dnevnice in materialni stroški se obračunajo dodatno. Pri izdaji računa se obračuna minimalno 1 ura, sicer pa se zaračunava vsaka začeta ura. 

Za storitve izven delovnega časa se zaračuna dodatek v višini 50% (po 17. uri) oz. 100% (po 20. uri), za dela izvedena med vikendom in prazniki pa 200%.

Projektno vodenje se obračuna po dejanskem obsegu ur ali pavšalno od vrednosti projekta (glede na zahtevnost projekta od 5% do 20% vrednosti).

Za nujna dela, ki zahtevajo prerazporeditev resursov (pričetek dela naslednji delovni dan) se zaračuna dodatek v višini 150%, za zelo nujna dela (pričetek dela nemudoma/tekom istega delovnega dne) pa dodatek v višini 200%.

Odpoved del

Kot odpoved del šteje odpoved del v celoti ali sprememba roka za pričetek del. V obeh primerih šteje, da je izvajalec rezerviral ustrezne resurse za izvedbo projekta, katere v kratkem času ne more prerazporediti na druga dela in naloge in je zato upravičen do ustreznega nadomestila:

- odpoved manj kot 7 dni pred predvideno izvedbo: zaračuna se celoten znesek odpovedanih aktivnosti

- odpoved v 7 do 14 dneh pred predvideno izvedbo: zaračuna se 50% od vrednosti odpovedanih aktivnosti

- odpoved v 15 do 30 dneh pred predvideno izvedbo: zaračuna se 30% od vrednosti odpovedanih aktivnosti.

Svetovanje in pomoč uporabnikom po telefonu ali elektronski pošti

Obračuna se dejanski obseg izvedenih del, s tem da se vsak klic/odgovor obračuna najmanj kot 1 uro. Če je več zaporednih klicev na isto temo, se upošteva bruto čas od prvega do zadnjega klica. Če je potrebna priprava, analiza, test, ipd. se ta dela zaračuna dodatno po obsegu opravljenega dela, kot običajna, nujna ali zelo nujna dela, odvisno od okoliščin.

Pogodbeno dogovorjene aktivnosti se obračunavajo skladno s pogodbeno dogovorjenimi cenami in popusti.

Enostavna opravila 65 €

manj zahtevna servisna in strojno-tehnična dela, enostavna sistemska administracija

Enostavno programiranje 85 €

zelo enostavno programiranje ali kodiranje - programiranje na podlagi natančne vnaprej pripravljene specifikacije s strani naročnika (zahteva se psevdokoda)

Srednje zahtevna opravila in programiranje 165 €

srednje zahtevna dela na nivoju delovnih postaj in omrežij, srednje zahtevna sistemska administracija, srednje zahtevno programiranje, inicialni popis poslovnih procesov, inicialni pregled IT infrastrukture, osnovno svetovanje pri prenovi ERP

Zahtevna opravila in programiranje 215 €

Zahtevna administracija, zahtevno programiranje, analiza in reševanje zahtevnejših problemov v znanih situacijah, svetovanje pri prenovi ERP

Zelo zahtevna opravila in programiranje 285 €

Zelo zahtevna sistemska administracija, zelo zahtevno programiranje, zahtevna analiza in reševanje zelo zahtevnih problemov, zahtevno svetovanje pri prenovi ERP