Storitve

Vodenje podjetja in projektov

Za naše naročnike skladno z njihovimi željami prevzamemo upravljanje podjetja ali zgolj vodimo in nadziramo nekatere operativne poslovne procese. Dolgoletne izkušnje vzpostavitve, upravljanja in prenove poslovnih procesov zagotavljajo, da se pri vzpostavitvi upošteva  smernice učinkovitega vodenja in posledično kakovostnega izvajanja storitev, naš moto se glasi: »Narediti stvari prav prvič.«


Zunanje izvajanje računovodskih storitev

V praksi se izkaže, da je v mikro in manjših podjetjih neracionalno uvajati interno računovodstvo, zato se te stranke povečini odločajo za najem storitev zunanjega računovodskega servisa. Poslovnih dogodkov je premalo, da bi nekoga dedicirano zaposlili, in obenem preveč, da bi jih zmogli opraviti brez angažmaja strokovnjaka za področje dela.

Mi vam ponujamo poljubno kombinacijo, ki bi odgovarjala prav vam. Lahko del knjigovodskih nalog opravljate sami, lahko pa vse obveznosti prevzamemo mi, vključno z dnevnim izvajanjem plačilnega prometa in celotnim poročanjem vsem državnim organom. Sodelovanje je lahko projektno – časovno omejeno (npr. nadomeščanje v času bolniške odsotnosti ali porodniškega dopusta), lahko pa poslovno sodelovanje traja dlje časa.

Ker pri našem delu uporabljamo napredne računalniške rešitve, vsi procesi nemoteno lahko potekajo na daljavo, neodvisno od fizične lokacije papirne dokumentacije.

Pri delu lahko uporabljamo vašo ali našo programsko opremo. Če se še niste odločili, kateri ERP izbrati, vam za evidentiranje poslovanja predlagamo programsko rešitev Pantheon podjetja Datalab.


Pomoč pri običajnem pisarniškem poslovanju

Če nimate časa ali volje za enolična in ponavljajoča, pa vendar nujno potrebna pisarniška opravila, vas z veseljem odrešimo tovrstnih skrbi. Za uspešno in učinkovito poslovanje skupaj poiščemo organizacijsko primeren in hkrati ekonomičen način zunanjega izvajanja nalog, ki jih sami ne utegnete ali želite izvajati.


Zunanje izvajanje specifičnih operativnih nalog

Dobro desetletje smo sodelovali pri vzpostavljanju in operativnem delovanju organizacij za kolektivno uveljavljanje intelektualne lastnine na glasbenem in avdiovizualnem področju v državi in širši regiji.

Področje dela je dokaj specifično in poleg poznavanja običajnega poslovanja podjetij zahteva celostno razumevanje organizacije kolektivnega uveljavljanja, vidikov upravljanih pravic in s tem povezanih vsebinskih posebnosti, aplikativnih računovodskih vidikov, implementacijo zakonskih predpisov in vpliva vsega naštetega na vzpostavitev ustreznih IT rešitev, ki izvajanje teh specialnih nalog omogoča. Za tovrstne organizacije smo razvili kar nekaj lastnih specialnih programskih rešitev.