Svetovanje

Pregled IT infrastrukture

Strojna in programska IT oprema podjetja – še posebej, če ni redno vzdrževana in upravljana – lahko hitro postane neažurna in zastarela, neodzivna, nepregledna in prej ali slej preneha delovati. S skrbnim pregledom ugotovimo stanje IT v podjetju in po predhodnem dogovoru izvedemo ustrezne spremembe in izboljšave. Po želji lahko preverimo tudi licenčno skladnost uporabljene programske opreme in opozorimo na morebitne nepravilnosti.

Hitri pregled obstoječega stanja je brezplačen.


Popis poslovnih procesov

Rast obsega poslovanja je vedno zaželena, saj pomeni, da podjetje dobro opravlja svoje poslanstvo in uživa zaupanje svojih strank. Če je rast hitra in/ali znatna, se lahko zgodi, da z zaposlovanjem dodatnih kadrov in drugimi vidiki širitve vaši interni poslovni procesi postanejo bolj zapleteni in posledično tudi slabše obvladljivi.

V sproščenem pogovoru in ogledom poslovanja proučimo način izvajanja in vodenja poslovnih procesov stranke. Strokovnjak za popis poslovnih procesov in BPM (agl.: Business Process Management) prouči vaš obstoječi način dela, ga evidentira in uredi v sistematično, vsem deležnikom razumljivo strukturo ter opozori na morebitne pomanjkljivosti in izboljšave.


Optimizacija poslovanja in ERP sistemov

Popis poslovnih procesov je prvi korak k boljšemu nadzoru skladnosti poslovnih procesov in programske opreme, ki naj bi le-te podpirala in usmerjala k višji kakovosti in ekonomičnosti storitev. Na podlagi popisa poslovnih procesov lahko primerjamo poslovni model ERP rešitve (če je le-ta na voljo) z načinom organizacije in poslovanja podjetja ter tako ugotovimo morebitna neskladja, podvajanja ali pomanjkljivosti.

Ker dobro poznamo poslovanje podjetij in različne ERP rešitve, vam lahko izdelamo predlog izboljšav in kasneje sodelujemo pri izbiri najustreznejše programske opreme.