IT Infrastruktura

Namizje kot storitev

Virtualna pisarna ali programska oprema kot storitev je strateška usmeritev večine sodobnih podjetij, ki se zavestno osredotočajo predvsem na lastno poslovanje, tehnične in licenčne izzive, povezane z brezhibnim in stroškovno optimalnim delovanjem računalniških sistemov pa prepuščajo izkušenim zunanjim strokovnjakom.

Uporabnikom omogočamo nemoten dostop do službenega namizja, ki je zanesljivo in varno, hkrati pa popolnoma prilagojeno potrebam organizacije in posameznika. Do svojega namizja lahko dostopajo od kjerkoli in prek katerekoli naprave (računalnik, tablica, pametni telefon), za nemoteno delo potrebujejo le internetni dostop.


Zasebni oblak

Želite najeti enega ali več zmogljivih strežnikov, ki bodo namenjeni izključno vam? Infrastruktura kot storitev nam omogoča vzpostavitev okolja, v katerem boste lahko sami upravljali z najeto strežniško infrastrukturo in poljubno alocirali vse potrebne resurse (procesorsko moč, pomnilnik, diskovne kapacitete, itd.) na virtualnih strežnikih v realnem času.

Za zahtevnejše stranke vzpostavimo vso potrebno funkcionalnost zasebnega oblaka samo za vaše podjetje.


Zasebni virtualni strežniki

Virtualni zasebni strežnik v praksi predstavlja najem strojne opreme, pri katerem vašo sistemsko in programsko opremo namestite v virtualno okolje v našem podatkovnem centru. Posamezni virtualni strežnik s pripadajočimi podatki na diskovnem polju se lahko vključi v dogovorjene varnostne mehanizme (shranjevanje, arhiviranje, repliciranje na DR lokacijo,…). Za zakupljene strežniške in podatkovne kapacitete zagotavljamo ustrezno redundanco.

Prednosti virtualiziranega strežnika napram klasični instalaciji (neposredno na strojno opremo) so predvsem v izjemni fleksibilnosti glede spreminjanja zmogljivosti, lažjem in učinkovitejšem zagotavljanju neprekinjenega delovanja (24/7/365) in neodvisnosti od delovanja posamezne fizične naprave v podatkovnem centru.

Če želite, lahko prevzamemo tudi odgovornost za sistemsko administracijo vašega VPS strežnika.


Gostovanje domen, spletnih strani in elektronske pošte

Strankam omogočamo gostovanje spletnih domen na naših DNS strežnikih, enostavno upravljanje gostovanih spletnih strani in portalov ter različne možnosti za varno gostovanje elektronske pošte vašega podjetja.


Varnostno kopiranje in kolokacija

Morda že imate lasten delujoči sistem, želite pa vzpostaviti še zaupanja vredno kolokacijo, WAN strežniško gručo ali zgolj vzpostaviti varnostno kopijo virtualnih strežnikov in datotečnega sistema za primer katastrofe.

Z uporabo naprednih orodij za varno in učinkovito replikacijo vaših sistemov v naš podatkovni center se shranjevanje prek hitrih optičnih povezav izvaja samodejno. Za posamezne varovane sklope (celoten podatkovni center, virtualni strežniki, datotečni sistem, baze podatkov, delovne postaje) določimo frekvenco replikacije in retencijski čas, vse skladno z interno politiko varnosti podatkov stranke.